skip to Main Content

MONITOREN

Vision is een dynamisch bedrijf met vele jaren ervaring in monitoren. Te denken valt aan trillingsmetingen, akoestische paalcontrole, waterspanning- en/of peilbuismetingen, deformatiemetingen, zettingsmetingen, scheurmetingen en inclinometingen. Naast het fysieke toezicht houden op de uitvoering, worden tegenwoordig ook diverse controles, al dan niet op afstand, uitgevoerd. Uiteraard zijn kwaliteit en betrouwbaarheid van het grootste belang.

Ons doel is het uit handen nemen voor onze opdrachtgevers van het monitoren van de projecten. Niet alleen wegens het risicovolle karakter van deze discipline, maar ook omdat dat nu eenmaal ons specialisme is. Vision levert professionele opzichters, die de projecten monitoren, verslag doen, rapportages uitbrengen en de werkzaamheden met betrokken instanties coördineren.

Onze kennis en “know how” wordt binnen een steeds groter groeiende groep trouwe klanten, zoals diverse gemeenten, projectontwikkelaars en zelfs heibedrijven, bijzonder gerespecteerd.
Vooraf aan de werkzaamheden kunnen wij met onze “know how” en ervaring praktijkgerichte adviezen geven betreffende het heiwerk in al zijn vormen.

Mocht u nog verdere vragen hebben of gebruik willen maken van onze expertise dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen.

Bellen
Route